Про компанію

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД" ДОБРІ ТРАДИЦІЇ "ТОВ" МІЙ КАПІТАЛ "і ТОВ" ГАРАНТІЯ УСПІХУ "(код ЄДРПОУ 40096133) зареєстровано 02.11.2015 року (номер запису 1074102 0000 056694).

ПО "ЛОМБАРД" ДОБРІ ТРАДИЦІЇ" має свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 26.01.2017
року, реєстраційний номер 15103583.

Розмір статутного капіталу становить 3100 000,00 гривень.

Дані про основний вид економічної діяльності: 64.92 Інші види кредитування

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10000000503752.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа - відомостей про структуру власності засновників - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ - Фісенко Анна Ярославівна, 03189, м.Київ, вул.Ломоносова, дом.71е, кв.12
Інформація про структуру власності засновників - ЮРИДИЧНИХ ОСІБ -
Фісенко Анна Ярославівна, 03189, м.Київ, вул.Ломоносова, дом.71е, кв.12 КРАЙНІЙ бенефіціарний власник (Контролер) - Фісенко Анна Ярославівна, 03189, м.Київ, вул.Ломоносова, дом.71е, кв.12

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТІЯ УСПІХУ"
Код ЄДРПОУ засновника: 40204161
Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, вулиця Мала Житомирська, будинок 16/3, нежиле приміщення №1 З №8 В БУКВА А
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1550000.00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЙ КАПІТАЛ"
Код ЄДРПОУ засновника: 40152040
Адреса засновника: 01001, м.Київ, Шевченківський район, вулиця Мала Житомирська, будинок 16/3, нежиле приміщення №1 З №8 В ЛІТЕРА А
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1550000.00
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються
(Призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори і дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи - Фісенко Анна Ярославівна - керівник.
Наглядова рада не створювався.
Відокремлені підрозділи відсутні.

Послуги
Надання фінансових кредитів.

Статут
Ліцензія
Правила ПО "ЛОМБАРД" ДОБРІ ТРАДИЦІЇ"
Правила про надання фінансових кредитів.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД" ДОБРІ ТРАДИЦІЇ "ТОВ" МІЙ КАПІТАЛ" і ТОВ "ГАРАНТІЯ УСПІХУ" на виконання вимог законодавства України інформує Вас про:
Відповідно до вимог ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:
Відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та його економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню:
Примітки до річної фінансової звітності за 2018.
Річна фінансова звітність за 2017 рік.
Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік.
Консолідована фінансова звітність не складалася.

Аудиторський висновок по 2018
Аудиторський висновок по 2017
Ціна / тарифи фінансових послуг

Вартість послуг буде повідомлено клієнту перед укладенням договору за місцем знаходження фінансової установи.

Відповідно до вимог частин четвертої і п'ятої ст.12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:

1. Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:

a) фінансову послугу, пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Згідно з поданою заявкою клієнта буде запропонована фінансова послуга на запитуваних заявником і узгоджених фінансовою компанією умовах. Вартість послуг буде повідомлено клієнту перед укладенням договору за місцем знаходження фінансової установи.

b) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість. Додаткові фінансові послуги, передбачені законодавством України, надаються фінансовою компанією клієнтам на підставі окремого (окремих) договору (договорів), укладених між клієнтом і фінансовою компанією, і в яких визначаються порядок, умови надання та вартість додаткових фінансових послуг.

c) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги. Сплата податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги здійснюється відповідно до законодавства України.

d) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги:
Дострокове припинення надання фінансової послуги здійснюється в результаті розірвання Договору. Порядок і підстави розірвання договору визначаються договором, укладеним між клієнтом і фінансовою компанією. У разі розірвання Договору клієнт і фінансова компанія зобов'язуються провести взаємні розрахунки: - фінансова компанія за заявою клієнта переводить залишок коштів клієнта за реквізитами, вказаними в заяві клієнта на інший
банківський рахунок клієнта; - клієнт повинен погасити всю існуючу на момент розірвання Договору заборгованість перед фінансовою компанією.

e) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають в процесі надання фінансової послуги. Фінансова установа здійснює захист прав споживачів відповідно до вимог Закону України «Про захист прав споживачів» шляхом надання споживачу необхідної інформації до надання фінансової послуги. Всі спірні питання, які можуть виникнути в майбутньому між клієнтом і кредитною організацією, будуть врегульовані шляхом переговорів. Якщо неможливо буде досягти угоди зі спірних питань в процесі переговорів, то спір буде вирішуватися в судовому
порядку відповідно до законодавства України.

f) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами. Розмір винагороди фінансової компанії в разі пропозиції фінансових послуг іншими фінансовими установами, визначається у відповідних договорах, укладених між фінансовою компанією та іншими фінансовими установами.

g) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів:

ОРГАН, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг

Назва:
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, що здійснює державне регулювання У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Адреса (місце розташування):
вул. Б. Грінченка 3, г .. Київ, 01001, Україна
Телефон:
+38 (044) 234 39 46

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Назва:
ДЕРЖПРОДСПОЖІВСЛУЖБА УКРАЇНИ
Адреса (місце розташування):
вул. Б. Грінченка 1, г .. Київ, 01001, Україна
Телефон:
+38 (044) 279 12 70

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ОРГАН З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У МІСТІ КИЄВІ

Назва:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖІВСЛУЖБИ В М. КИЄВІ
Адреса (місце розташування):
вул. Некрасовська, 10/8, Київ, Україна, 04053
Телефон:
+38 (044) 486 54 86

01001, м.Київ, вулиця Мала Житомирська, будинок 16/3, нежиле приміщення №1 З №8 В БУКВА А
Телефон:
044-248-08-08,
e-mail: [email protected]
Місцезнаходження юридичної особи

TOP